Privacyverklaring

Ingangsdatum: 23 oktober 2020

De Herman Miller Group Companies respecteren uw privacy en uw regionale privacyrechten:

Inhoudsopgave
 1. Introductie
 2. Bronnen van persoonsgegevens
 3. Welke informatie verzamelen en/of ontvangen we?
 4. Hoe gebruiken we uw informatie?
 5. Met wie delen we uw informatie?
 6. Uw toegang tot en keuzes over uw informatie
 7. Beveiliging en bewaartermijn
 8. Privacy van kinderen
 9. Mobiele Apps, OAuth en Websites van derden
 10. Cookies en overige Trackingtechnologieën
 11. Contactgegevens
 12. Wijzigingen in onze Privacyverklaring
 13. Uw Privacyrechten in Californië (VS)
 14. Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland
 15. Internationale overdracht van verzamelde informatie
1. Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle door MillerKnoll, Inc. gecontroleerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen wereldwijd, inclusief maar niet beperkt tot: Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maharam, Muuto, Nemschoff, naughtone en Spinneybeck | FilzFelt gezamenlijk aangeduid als "MillerKnoll Companies” of "MillerKnoll".

Herman Miller respecteert uw privacy en beschrijft in deze privacyverklaring onze huidige privacypraktijken met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke informatie, en uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en de verzameling ervan. Deze verklaring is van toepassing op informatie die we verkrijgen van en over personen die interactie hebben met Herman Miller-websites, mobiele applicaties, socialemediasites, microsites of andere digitale eigendommen (gezamenlijk de "Site" tenzij anders vermeld), en producten en diensten; het is echter niet van toepassing op sollicitanten of werknemers. Termen met een hoofdletter die niet in deze Privacyverklaring zijn gedefinieerd, worden uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden.

Door de Site te gebruiken of uw informatie met ons te delen, accepteert u de privacypraktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

2. Bronnen van persoonsgegevens

Tijdens uw interactie met Herman Miller kunnen we mogelijk informatie verzamelen over u via de volgende bronnen:

2.1 Rechtstreeks van u, zoals:

 • door formulieren in te vullen, inclusief die op de Website
 • wanneer u transacties met ons aangaat
 • wanneer u met ons communiceert (inclusief per e-mail en sms)
 • wanneer u onze producten en diensten gebruikt
 • wanneer u een garantieclaim op onze producten indient
 • wanneer u een probleem met onze producten of diensten signaleert

2.2 Via technologie wanneer u onze Site bezoekt.

2.3 Via moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen binnen de Herman Miller Group Companies.

2.4 Via derden of openbare bronnen, zoals:

 • Dealers en wederverkopers
 • Service providers
 • Datahandelaren/wederverkopers van data
 • Bedrijfspartners
 • Reclamenetwerken
 • Socialmediaplatforms en netwerken
 • Openbare websites, overheidsinstanties die openbare registers bijhouden of informatie die u naar een openbaar forum stuurt

We kunnen informatie combineren die we ontvangen via de bronnen die in deze Verklaring worden beschreven, inclusief bronnen van derden en openbare bronnen, en deze gebruiken of openbaar maken voor de hieronder beschreven doeleinden.

3. Welke informatie verzamelen en/of ontvangen we?

De informatie die we van u verzamelen, is afhankelijk van de manier waarop u onze Site gebruikt of met ons communiceert. Deze informatie kan zijn:

3.1 Identificatoren, zoals naam, verzend-/factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres; browsertype en taal; besturingssysteem; domeinserver; type computer of apparaat; en andere informatie over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Site.

3.2 Commerciële informatie, waaronder gegevens over gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, marketingvoorkeuren, feedback van klanten en informatie over uw Smart Furnishing-voorkeuren (bijv. bureauhoogte) of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of neigingen.

3.3 Informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten, inclusief, maar niet beperkt tot surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over uw interactie met onze Site of advertenties.

3.4 Geolocatiegegevens.

3.5 Auditieve of elektronische informatie, zoals de opname van gesprekken met onze klantenservice.

3.6 Professionele of arbeidsgerelateerde informatie en andere demografische informatie.

3.7 Inferenties die zijn afgeleid van de bovenstaande informatie die is gebruikt om een​profiel over onze klanten te maken.

4. Hoe gebruiken we uw informatie?

We gebruiken de hierboven genoemde informatie voor de volgende zakelijke doeleinden:

4.1 Voor onze eigen interne bedrijfsdoeleinden, zoals het bijhouden of onderhouden van accounts, het verlenen van klantenservice, het verwerken of uitvoeren van bestellingen en transacties, het verifiëren van klantinformatie, het verwerken van betalingen, het verstrekken van financiering en het uitvoeren van analyses.

4.2 Intern onderzoek voor research, ontwikkeling en productverbetering.

4.3 Verifiëren of behouden van de kwaliteit of veiligheid van een dienst of product en om de dienst of het product te verbeteren, upgraden of onderhouden.

4.4 Kortstondig tijdelijk gebruik, zoals aanpassing van advertenties die worden weergegeven als onderdeel van dezelfde interactie.

4.5 De auditprocedure met betrekking tot een actuele interactie met de consument en gelijktijdige transacties.

4.6 Om juridische, veiligheids- en beveiligingsdoeleinden.

4.7 Voor marketing of reclame.

4.8 In een geanonimiseerd of geaggregeerd formaat.

4.9 Voor diensten van derden die u autoriseert.

5. Met wie delen we uw informatie?

We kunnen de over u verzamelde informatie delen met de volgende entiteiten of in de volgende situaties:

5.1 Gelieerde ondernemingen. We kunnen sommige of al uw informatie delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen binnen de Herman Miller Group Companies.

5.2 Serviceproviders. We kunnen uw informatie delen met serviceproviders om namens ons functies en diensten uit te voeren, om onze producten of diensten te leveren en/of om onze bedrijfstaken uit te voeren, zoals productbezorgdiensten, betalingsverwerkers, aanbieders van gegevenshosting en -opslag, klantenservice, dienstverleners op het gebied van marketing en data-analyse.

5.3 Professionele adviseurs. We kunnen uw informatie mogelijk delen met onze accountants, advocaten en andere professionele adviseurs die ons helpen bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

5.4 Met derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen. We kunnen bedrijven of activa kopen of verkopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, verkoop van activa, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kan de informatie die we verzamelen deel uitmaken van de overgedragen activa.

5.5 Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen. We kunnen informatie openbaar maken aan anderen (inclusief wetshandhavers, overheidsinstanties en regelgevende instanties) als we daartoe wettelijk verplicht zijn, of wanneer we van mening zijn dat het openbaar maken van dergelijke informatie noodzakelijk of raadzaam is om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van ons of anderen te beschermen en verdedigen. Houd er rekening mee dat we mogelijk verplicht zijn om persoonlijke informatie van een persoon openbaar te maken als we hierom worden gevraagd in een wettig verzoek van overheidsinstanties (zoals een gerechtelijk bevel), inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten. We kunnen uw informatie ook vrijgeven om fraude of beveiligingsproblemen op te sporen en/of op te lossen.

5.6 Met geselecteerde partners en digitale advertentienetwerken voor gerichte marketing. We kunnen persoonlijke informatie die we over u hebben, delen met niet-gelieerde derden (geselecteerde partners en digitale advertentienetwerken) voor marketing van vergelijkbare producten of diensten.

5.7 Toestemming. We kunnen persoonlijke informatie die we over u hebben met uw toestemming of op uw aanwijzing delen met niet-gelieerde derden.

6. Uw toegang tot en keuzes over uw informatie

U kunt de meeste van uw accountgegevens op onze Site openen en bijwerken door in te loggen op uw account.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van bepaalde toekomstige e-mailcommunicaties van ons door te klikken op de afmeldlink onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke verzoeken tijdig te verwerken. U kunt zich niet afmelden voor het ontvangen van transactionele e-mails of communicatie met betrekking tot uw account bij ons.

U kunt ook contact opnemen met ons via het e-mailadres in deze Privacyverklaring.

7. Beveiliging en bewaartermijn

We gebruiken redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Aangezien het internet echter geen 100 procent veilige omgeving is en er geen beveiligingssysteem of ondoordringbare maatregelen mogelijk zijn, kunnen we de veiligheid van de informatie die u ons toestuurt niet garanderen. We raden u ten zeerste aan om geen vertrouwelijke informatie via e-mail aan ons of anderszins via deze Site te communiceren.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om te voldoen aan de vermelde doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld of anderszins verwerkt en daarna alleen voor legitieme doeleinden of wettelijke vereisten.

8. Privacy van kinderen

De site is niet gericht op, noch bedoeld voor gebruik door personen onder de 16 jaar. Als u niet ten minste 16 jaar oud bent, mag u de Site niet openen, gebruiken of zich hierop registreren. We verzamelen, gebruiken, delen of verkopen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 16 jaar. Als u denkt dat we dit ten onrechte hebben gedaan, laat het ons dan weten en we zullen uw account en alle daarin opgenomen informatie beëindigen en verwijderen.

9. Mobiele Apps, OAuth en Websites van derden

9.1 Mobiele applicaties
Herman Miller heeft mogelijk mobiele applicaties die u kunt downloaden op uw mobiele toestel (“HM Applicaties”). Wanneer u een HM-applicatie downloadt, is het wellicht mogelijk dat u ons voorziet van informatie of dat wij informatie over u verkrijgen. Elke HM-applicatie geeft een Privacyverklaring weer die u informeert over hoe nieuwe of andere informatie wordt behandeld die via de applicatie wordt gedeeld. Anderszins betreft de informatie die via HM Applicaties wordt verzameld de hierboven genoemde informatie en deze wordt gebruikt en gedeeld zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Bepaalde kenmerken en functionaliteit van de HM Applicaties zijn gebaseerd op uw locatie. Om deze functies en functionaliteiten te kunnen aanbieden, kunnen we, als u daarvoor toestemming geeft, geolocatiegegevens verzamelen van uw mobiele apparaat, draadloze netwerkaanbieder en/of bepaalde externe serviceproviders. Het verzamelen van dergelijke informatie vindt alleen plaats wanneer u uw mobiele apparaat gebruikt. U kunt weigeren om ons toe te staan dergelijke informatie te verzamelen of locatiediensten op uw mobiele apparaat uit te schakelen, maar door dit te doen, beperkt u bepaalde functies en functionaliteiten.

9.2 Standaard Open Authorization en soortgelijke technologie (“OAuth”)
Met uw toestemming, naast het gebruik van of toegang tot uw persoonlijke informatie die in deze verklaring wordt besproken en als u ervoor kiest om in te loggen op onze Site met uw inloggegevens van die toepassingen van derden, hebben de toepassingen en diensten van derden toegang tot uw persoonlijke informatie met behulp van OAuth. We kunnen OAuth ook gebruiken om ons in staat te stellen informatie over u te delen die door ons is opgeslagen zonder uw beveiligingsreferenties te delen.

9.3Websites van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites of diensten van derden die zijn gelinkt naar of van onze Site, inclusief de informatie of inhoud op dergelijke websites of services. Deze Privacyverklaring is niet op hen van toepassing. Het Privacybeleid van dergelijke gelinkte websites kan verschillen van onze Privacyverklaring. Uw surfgedrag en interactie met een website of dienst van een derde partij, inclusief die een link op onze Site hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het privacybeleid van die derde partij. U bezoekt dergelijke gelinkte websites op eigen risico. U moet altijd de privacyverklaring van een gelinkte website lezen voordat u uw informatie op een dergelijke website openbaar maakt.

10. Cookies en overige trackingtechnologieën

We gebruiken cookies, webbakens en andere technologieën om bepaalde soorten informatie te ontvangen en op te slaan wanneer u interactie heeft met de Site via uw computer of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen op bijna alle Websites die u bezoekt op internet of bij het openen van sommige e-mails. Met Cookies kan een website informatie over u onthouden, zoals uw gebruikersvoorkeuren, unieke identificatiegegevens en andere informatie. We gebruiken in het bijzonder cookies om uw ervaring te personaliseren wanneer u de Site bezoekt, om uw computer op unieke wijze te identificeren voor veiligheidsdoeleinden, en om ons en onze externe serviceproviders in staat te stellen namens ons advertenties op internet te plaatsen.

Vraag naar meer informatie over hoe we tools voor automatische gegevensverzameling gebruiken, zoals cookies en widgets, en hoe u uw keuzes kunt bijwerken met betrekking tot het gebruik ervan.

11. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via:

Postadres:
Herman Miller, Inc.
Attn: Legal Department Privacy Inquiry
855 East Main Ave.
Zeeland, MI 49464

E-mail
privacy@hermanmiller.com

12. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring. Wanneer we dat doen, zullen we deze pagina bijwerken en de datum van de laatste update bovenaan de pagina weergeven. We raden u aan om deze Site regelmatig te controleren om meer te weten te komen over de informatie die we verzamelen, gebruiken en delen. Als u de Site blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert. Als u de Site niet langer wilt blijven gebruiken onder de nieuwe versie van de Verklaring, verwijder dan alle mobiele applicaties en stop met het gebruik van de Site. Indien vereist onder de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming vragen voordat we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met gegevens die eerder van u zijn verzameld. Als u dergelijke toestemming niet geeft, blijven we persoonlijke informatie gebruiken op een manier die consistent is met de versie van deze Privacyverklaring waaronder deze is verzameld of we verwijderen de informatie.

13. Your California Privacy Rights

Naast de hierboven verstrekte informatie over de verzamelde gegevens en hoe we deze gebruiken en delen, in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act (CCPA), vindt u hieronder een lijst met de categorieën van verzamelde persoonlijke informatie en voor elke categorie de categorieën van derden met wie we de persoonlijke informatie delen voor een zakelijk of commercieel doel. De secties waarnaar in de onderstaande tabel wordt verwezen, hebben betrekking op de sectie in de bovenstaande Verklaring.


Categorie persoonsgegevens

Categorieën van Derden met wie de gegevens zijn gedeeld voor zakelijke doeleinden

Categorieën van Derden aan wie de gegevens zijn verkocht voor marketingdoeleinden

Identificatoren (3.1)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Serviceproviders (5.2)
 • Professionele adviseurs (5.3)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)
 • Voor gerichte marketing (5.6)
 • Met niet-gelieerde derden met uw toestemming (5.7)
 • Met geselecteerde partners en digitale advertentienetwerken voor gerichte marketing (5.7)

Commerciële informatie (3.2)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Serviceproviders (5.2)
 • Professionele adviseurs (5.3)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)
 • Voor gerichte marketing (5.6)
 • Met niet-gelieerde derden met uw toestemming (5.7)
 • Met geselecteerde partners en digitale advertentienetwerken voor gerichte marketing (5.7)

Informatie over internet of andere elektronische netwerkactiviteiten (3.3)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Serviceproviders (5.2)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)
 • Voor gerichte marketing (5.6)
 • Met geselecteerde partners en digitale advertentienetwerken voor gerichte marketing (5.7)

Geolocatiegegevens (3.4)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Serviceproviders (5.2)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)
 • Voor gerichte marketing (5.6)

Auditieve of elektronische informatie (3.5)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)
 • Met geselecteerde partners en digitale advertentienetwerken voor gerichte marketing (5.7)

Professionele of arbeidsgerelateerde informatie (3.6)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Serviceproviders (5.2)
 • Professionele adviseurs (5.3)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)
 • Met niet-gelieerde derden met uw toestemming (5.7)

Inferenties (3.7)

 • Gelieerde ondernemingen (5.1)
 • Serviceproviders (5.2)
 • Professionele adviseurs (5.3)
 • Met Derden ten aanzien van bedrijfsveranderingen (5.4)
 • Om juridische, veiligheids- en beveiligingsredenen (5.5)

Als inwoner van Californië heeft u, onderhevig aan wettelijke beperkingen, bepaalde rechten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw hieronder beschreven persoonlijke informatie. U kunt hier uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw recht tot toegang tot uw gegevens, of u kunt contact met ons opnemen via privacy@hermanmiller.com.

13.1 Recht op afmelden/niet verkopen
We kunnen de hierboven geïdentificeerde informatie bekendmaken aan derden voor hun gerichte marketingdoeleinden en om uw ervaring op onze Site te verbeteren. Consumenten in Californië hebben het recht om zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke gegevens.

Om u af te melden voor het online volgen van activiteiten en het delen van gegevens (via cookies en andere trackingtechnologieën), kunt u zich afmelden voor elke cookie-categorie (behalve strikt noodzakelijke cookies) door op de onderstaande knop “cookie-instellingen” te klikken:

13.2 Recht op Verwijderen
Consumenten in Californië hebben het recht om te vragen dat we persoonlijke informatie over u verwijderen die we van u hebben verzameld.

13.3 Recht op Kennis
Consumenten in Californië hebben het recht om te vragen dat we persoonlijke informatie over u verwijderen die we van u hebben verzameld. U kunt ons verzoeken om u de categorieën persoonlijke informatie te verstrekken die we in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek hebben verzameld, en voor elke categorie: de categorieën van bronnen waaruit de persoonlijke informatie is verzameld; het zakelijke of commerciële doel waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld; de categorieën van derden aan wie we de categorie persoonlijke informatie voor zakelijke doeleinden hebben verkocht of bekendgemaakt; en het zakelijke of commerciële doel waarvoor we de categorie persoonlijke informatie hebben verkocht of bekendgemaakt. U kunt ook verzoeken dat we de specifieke persoonlijke gegevens verstrekken die we over u hebben.

13.4 Verificatie
We kunnen bepaalde stukjes informatie zoeken om uw identiteit te verifiëren, waaronder een e-mailadres en een door de overheid uitgegeven identificatie. We kunnen externe verificatiebedrijven gebruiken om ons te helpen uw identiteit te verifiëren. Als u een verzoek namens een huishouden indient, moeten we elk lid van het huishouden verifiëren op de manier die in dit gedeelte wordt uiteengezet.

13.5 Gebruik van geautoriseerde agent
Als u een van de bovenstaande verzoeken via een geautoriseerde agent doet, zullen we u om schriftelijke toestemming vragen en zullen we proberen uw identiteit te verifiëren op de hierboven vermelde manieren (afhankelijk van het verzoektype), of we zullen een wettelijke volmacht accepteren onder de California Probate Code bij de geautoriseerde agent. Om een verzoek in te dienen met een geautoriseerde agent, neemt u contact op met privacy@hermanmiller.com.

13.6 Timing van respons
We zullen binnen 45 kalenderdagen reageren op Verzoeken tot Verwijdering en Verzoeken tot Kennis, tenzij we meer tijd nodig hebben, in welk geval we u hiervan op de hoogte zullen stellen. Het kan in totaal 90 dagen duren om op uw verzoek te reageren. We reageren binnen 15 werkdagen op verzoeken om u af te melden.

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten.

14. Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

14.1 Herman Miller als verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer u ons uw informatie verstrekt via onze site of om onze producten of diensten te gebruiken, doen wij dienst als verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer we optreden als verwerkingsverantwoordelijke, bepalen we hoe persoonlijke informatie wordt gebruikt, in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

14.2 Onze wettelijke basis voor verwerking van uw persoonsgegevens

Afhankelijk van het doel van elke verwerkingsactiviteit beschreven in Paragraaf 4 hierboven, is de verwerking gerechtvaardigd op een van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen.

Doel (referenties verwijzen naar Paragraaf 4 hierboven)

Wettelijke basis voor verwerking

Voor onze eigen interne bedrijfsdoeleinden (4.1)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller (zoals om u onze producten, diensten en Site te leveren; om onze producten, diensten en Site te ontwikkelen en te verbeteren; fraude te voorkomen en beveiliging te bieden) en indien nodig om onze contractuele verplichtingen na te komen om u producten of Diensten te leveren.

Intern onderzoek voor research, ontwikkeling en productverbetering (4.2)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller

Verifiëren of behouden van de kwaliteit of veiligheid van een dienst of product en om de dienst of het product te verbeteren, upgraden of onderhouden (4.3)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller

Kortstondig tijdelijk gebruik, zoals aanpassing van advertenties die worden weergegeven als onderdeel van dezelfde interactie (4.4)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller

De auditprocedure met betrekking tot een actuele interactie met de consument en gelijktijdige transacties (4.5)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller

Om juridische, veiligheids- en beveiligingsdoeleinden (4.6)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller, omdat verwerking nodig is om de wet na te kunnen leven en om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Voor marketing of reclame (4.7)

De legitieme zakelijke doeleinden van Herman Miller, behalve wanneer uw toestemming vereist is onder de toepasselijke wetgeving, dan in overeenstemming met de door u verstrekte toestemming.

Voor diensten van derden die u autoriseert (4.9)

In overeenstemming met toestemming gegeven door u.

14.3 Rechten op toegang tot gegevens
U kunt bepaalde rechten uitoefenen, hieronder opgesomd, onderhevig aan wettelijke beperkingen, met betrekking tot uw persoonsgegevens, als u een inwoner van de EER bent of waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (site) van toepassing is. U kunt hier ook uw recht op toegang tot gegevens uitoefenen: Verzoek op recht tot toegang tot gegevens. Om uw privacy te beschermen, kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren of aanvullende informatie te verstrekken voordat we u een recht laten uitoefenen. We zullen dit gratis proberen, maar als het een onevenredige inspanning van onze kant zou vergen, kunnen we een vergoeding vragen. We zullen de vergoeding bekendmaken voordat we aan uw verzoek voldoen. We kunnen een verzoek om een​aantal redenen afwijzen, waaronder dat het verzoek de privacy van andere gebruikers in gevaar brengt, technische inspanningen vereist die niet in verhouding staan tot het verzoek, een herhaling zijn of onwettig zijn.

 • Kennis over, Toegang tot, en Ontvangen van een Kopie van uw Informatie
 • Recht op rectificatie
 • Gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op beperking of weigering tot verwerking
 • Wissen van persoonsgegevens
 • Recht om niet onderworpen te zijn aan automatische besluitvorming
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de EU
 15. Internationale overdracht van verzamelde informatie
Herman Miller is een wereldwijde onderneming gevestigd in de Verenigde Staten met vestigingen in landen over de hele wereld. Geautoriseerd Herman Miller-personeel en derden die namens ons handelen kunnen persoonsgegevens die van u zijn verzameld inzien, gebruiken en verwerken in een ander land dan dat van u, waar mogelijk andere, waaronder minder strikte gegevensbeschermingswetten gelden.
Herman Miller heeft wereldwijd standaardprocedures m.b.t. privacy geïmplementeerd voor het verwerken van persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd onder uiteenlopende gegevensbeschermingswetten, inclusief de toepasselijke gegevensbeschermingswetten waaronder de persoonsgegevens zijn verzameld. Herman Miller draagt persoonsgegevens over tussen de landen waarin we actief zijn in overeenstemming met de normen en voorwaarden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief normen en voorwaarden met betrekking tot de beveiliging, verwerking en aanvaardbare overdrachtsmechanismen.